Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Wanneer is douaneopslag nuttig?

Printvriendelijke versie

Opslag van goederen onder douaneverband is in principe alleen nodig om betaling van invoerrechten te vermijden of uit te stellen. Bij een EMEA-distributiecentrum is dit evident. Immers een groot deel van de goederen die van buiten de EU komen en daar worden opgeslagen, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook weer de EU verlaten. Maar als op de betreffende goederen geen invoerrechten zitten, kan de opslag als douanegoederen ook weer overbodig zijn en alleen maar extra kosten met zich mee brengen. In de praktijk moet de afweging altijd gemaakt worden hoeveel enerzijds de besparing aan invoerrecht is bij opslag in een douane-entrepot en hoeveel de extra kosten zijn van die opslag anderzijds. Want zoals we gezien hebben is opslag van douanegoederen duurder dan opslag van vrije goederen.

Als goederen waarover invoerrecht verschuldigd is worden ingeklaard, terwijl die goederen pas in een later stadium in de EU worden doorverkocht, dan kan het toch nuttig zijn deze goederen als in een entrepot op te slaan, om de betaling van het invoerrecht uit liquiditeitsoverwegingen uit te stellen. Dit argument speelt momenteel minder dan vroeger omdat de rente erg laag is.

Als een niet EU-onderneming goederen in de EU wenst op te slaan, maar zich hier niet wil registreren, dan kan douaneopslag uitkomst bieden. Stel dat een niet in de EU gevestigde ondernemer goederen wil opslaan in België, omdat de definitieve afnemers nog niet bekend zijn, dan is opslag in een douane-entrepot voor de hand liggend. Het is dan onbelangrijk of over de goederen invoerrechten verschuldigd zijn of niet. De reden hieroor is, dat er altijd een EU-geregistreerde onderneming moet zijn op wiens naam de invoer plaatsvindt.  Hiervoor is echter inmiddels een alternatief. Indien gebruik wordt gemaakt van aangiftes ten invoer met Beperkte Fiscale vertegenwoordiging, onder een vergunning ET 14.000,  worden de goederen ingeklaard op de douane-expediteur die de douaneaangifte maakt. Deze douane-expediteur / fiscaal vertegenwoordiger neemt dan de aansprakelijkheid op zich voor de verschuldigde BTW bij invoer. Onder het regiem van de ET 14.000 aangifte kunnen de goederen worden opgeslagen en gedistribueerd naar ondernemers in de EU. De douane-expediteur / fiscaal vertegenwoordiger moet wel een sluitende (BTW-)administratie voeren waarbij alle BTW-verplichtingen uit de Europese en Belgische BTW-wetgeving worden nagekomen.