Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Uw exportadministratie

Printvriendelijke versie

België is een exportland. Exporteurs willen omzet maken. Hinderlijke regels en voorschriften staan dit soms in de weg. Maar de maatschappij heeft die regels om bepaalde redenen gemaakt. Om fiscale redenen, voor de veiligheid of om gegevens te verzamelen. Serieuze bedrijven willen compliant werken. Dat wil zeggen ze willen zich aan alle voorschriften houden. Daarvoor moet u ze eerst kennen. Vervolgens moet u een werkwijze organiseren om ze efficiënt na te komen. U moet een archief bijhouden. U moet de toepasselijke wetten kennen. U moet formaliteiten vervullen en procedures doorlopen. Het is niet anders!

Let u daarom bij uw exportadministratie o.a. op de volgende onderwerpen:

  • Worden mijn uitvoeraangiftes geconfirmeerd voor uitgang, zodat ik zeker ben van het recht op 0% BTW bij export.
  • Heb ik de oorsprongsregels goed toegepast bij het gebruik van Certificaten van Oorsprong en factuurverklaringen.
  • Heb ik de transactie getoetst aan de van toepassing zijnde exportwetgeving
  • etc.

Ook als u een deel van deze verplichtingen door derden laat vervullen, bij voorbeeld door uw expediteur, dan blijft u toch verantwoordelijk.

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak verward. Toch is het onderscheid belangrijk.

» Lees verder

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong is vaak nodig om uw goederen te mogen importeren in het land van be...

» Lees verder