Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Toegelaten Exporteur

U kunt veel besparen met een vergunning Toegelaten Exporteur. Maco kan u al het nodige bieden om hiervan te profiteren.

Bespaar op uw exportdocumenten met een vergunning Toegelaten Exporteur

Maco helpt u op weg.
Printvriendelijke versie

Met een vergunning Toegelaten Exporteur hoeft u geen EUR-1 Certificaten meer op te maken, maar kunt u volstaan met een specifieke verklaring op uw factuur, waarmee de oorsprong van de goederen kan worden aangetoond.

De douane in de hele wereld wil steeds papierlozer werken. Het verkrijgen van een document, zoals een EUR-1 Certificaat, met een 'natte' stempel , is lastig.  Vervolgens moet dat certificaat dan ook nog in origineel tijdig op de plaats van de inklaring in het land van bestemming beschikbaar zijn bij de aangifte ten invoer.  Internationaal zijn er afspraken gemaakt om dit eenvoudiger te maken. Bedrijven die geregeld exporteren en die deskundigheid hebben op het gebied van oorsprongsregels, kunnen in aanmerking komen voor een vergunning 'Toegelaten Exporteur'.  Een bedrijf dat een dergelijke vergunning heeft, kan volstaan met het plaatsen van een specifieke tekst op de exportfactuur en daarbij tevens het vergunningnummer vermelden. Dat scheelt een heleboel werk, moeite en kosten.

In het algemeen worden dergelijke vergunningen gemakkelijk toegekend. Het toepassen van de gecompliceerde oorsprongsregels is namelijk geen sinicure.  De douane controleert onvoldoende of de exporterende bedrijven die over een vergunning beschikken wel voldoende deskundigheid hebben. Terloops vind de douane dat wellicht ook niet zo erg, want als een exporteur kan aantonen dat de goederen voldoen aan de preferentiële eisen, dan gaat de export een stuk gemakkelijker.  De ontvanger hoeft dan immers geen invoerrechten in zijn land te betalen.  De controles zijn bovendien slechts zeer sporadisch.  De douane in het land waaraan de goederen verkocht worden, zou al een vermoeden van fraude moeten hebben.  Vervolgens moet ze een verzoek richten aan de douane in het land van export om bij de vergunninghouder Toegelaten Exporteur een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de factuurverklaring.  Er zijn uit het verleden weinig van dit soort onderzoeken bekend.

De douane wordt echter steeds strenger in het verlenen van vergunningen Toegelaten Exporteur.  Bovendien controleert ze bestaande vergunninghouders strenger op de juiste toepassing ervan.  In veel exportbedrijven is de dagelijkse praktijk dat op elke exportfactuur standaard een factuurverklaring wordt geplaatst, vaak zonder dat de betrokkenen weten waarvoor die verklaring dient.  De betreffende vergunning ligt ergens onder in een la.  De functionaris waaraan destijds, op basis van zijn 'kennis' de vergunning is toegekend is allang met pensioen en is inmiddels al 3 keer opgevolgd!

Voor de toepassing van een Vergunning Toegelaten Exporteur gelden dezelfde oorsprongsregels als voor een EUR-Certificaat.  Maar bij een EUR-Certificaat beoordeelt de douane of het Certificaat terecht kan worden afgegeven. Inmiddels zijn er nieuwe handelsakkoorden afgesloten, zoals tussen de Europese Unie en Zuid-Korea, waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van factuurverklaringen om de preferentiële oorsprong aan te tonen.  EUR-Certificaten zijn in deze bilaterale handel niet toegestaan.  Bedrijven die met Zuid-Korea handelen zijn dus verplicht om een vergunning Toegelaten Exporteur aan te vragen. Inmiddels zijn de werkwijzen hiervoor gestandaardiseerd en worden ze door de douane voldoende vertrouwd.

De aanvraagprocedure voor een vergunning Toegelaten Exporteur is ingewikkeld, vanwege de aard van de toe te passen wetgeving.  Vaak wordt daarom ook een oorsprongsdeskundige derde partij zoals Maco gevraagd te helpen bij de aanvraagprocedure. Als iedereen goed meewerkt en alles vlot verloopt kan binnen enkele weken een vergunning worden verkregen.  Bij de handel met Zuid-Korea is het voor nieuwe exporteurs dus zaak tijdig hierop te anticiperen.

Toegelaten Geadresseerde en Toegelaten Afzender

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

Invoer veranderingen DWU / UCC

De belangrijkste wijzigingen op importgebied als gevolg van het nieuwe DWU.

» Lees verder