Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Opslag van douanegoederen algemeen

Printvriendelijke versie

Opslag van douanegoederen in een douane-entrepot is in het algemeen slechts relevant in de volgende situaties:

  1. Over de goederen die opgeslagen worden moet in de Europese Unie invoerrecht verschuldigd zijn.
  2. Een substantieel deel van de goederen die in het entrepot worden opgeslagen zal uiteindelijk weer de Europese Unie verlaten, zodat geen invoerrecht verschuldigd wordt.
  3. De goederen worden voor langere tijd opgeslagen, waarbij ze pas later ingevoerd worden in de EU, om op die manier de betaling van invoerrechten uit te stellen.

Het kan nodig zijn om goederen onder douaneverband op te slaan omdat het uitgangspunt van de douane is dat invoerrechten na een aangifte ten invoer niet meer worden teruggegeven. Eenmaal ingeklaard, blijft ingeklaard. Als goederen uit de USA bij voorbeeld in een EMEA (Europe, Middel-East, Africa) distributiecentrum worden opgeslagen, dan kan het zijn dat deze goederen uiteindelijk naar Rusland of Marokko gaan. Om nu te voorkomen dat over de goederen in de EU invoerrechten moeten worden betaald en daarna ook nog eens in Rusland of Marokko, staat de Europese douanewetgeving toe, dat deze goederen de EU mogen binnenkomen zonder betaling van invoerrechten. Zo faciliteert de douanewetgeving de handel en de logistiek.

Maar als over specifieke goederen in de Europese Unie géén invoerrechten betaald hoeven te worden, dan zouden ze ook gewoon ingeklaard kunnen worden. Als je immers geen invoerrechten hoeft te betalen, hoef je ze ook niet terug te vragen. De goederen moeten dan wel op een rechtspersoon worden ingeklaard. Het kan zijn dat die Amerikaanse onderneming zich echter niet in België (voor de BTW) wil registreren. Dan kan opslag in een douane-entrepot ook uitkomst bieden. Want zolang de goederen in douaneopslag liggen ontstaan er geen fiscale of juridische verplichtingen in Nederland.

Het is niet nodig dat de Amerikaanse onderneming bij de Belgische douane een vergunning voor een douane-entrepot aanvraagt. De opslag vindt meestal plaats onder de vergunning van een logistieke dienstverlener. Die stelt zijn opslagruimte en zijn administratie ter beschikking aan zijn klanten om daar goederen onder douaneverband op te slaan. Opslag onder douaneverband geeft dus veel flexibiliteit. Daar staat tegenover dat ze relatief duur is, omdat alle opgeslagen goederen specifiek geadministreerd moeten worden. Net als bij douanevervoer, wil de douane de eventueel verschuldigde invoerrechten kunnen naheffen als er iets wordt vermist. De douane stelt dus zware eisen aan de entrepotadministratie. Bovendien zal ze een bankgarantie vragen van de entrepositaris, dat is degene op wiens naam de vergunning is afgegeven en die dus de douanetechnische verantwoording draagt.

Niet-zuivering NCTS

Een Transit-aangifte moet gezuiverd worden, anders eist de douane de rechten op.

» Lees verder

Oorsprong-invoer

Uit welk land de goederen van oorsprong zijn is van belang voor de vraag of er invoerrechten moet...

» Lees verder