Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Opslag van douanegoederen

Printvriendelijke versie

Opslag van douanegoederen is in het algemeen te overwegen als

  1. De in te voeren goederen de EU weer zullen gaan verlaten,
  2. De betaling van invoerrechten moet worden uitgesteld.

Er kunnen ook nog andere redenen zijn, maar die zijn dan toch hiervan afgeleid.

In het algemeen worden eenmaal geheven invoerrechten niet meer gerestitueerd. Daarom kan de opslag van goederen onder douaneverband, dus in een douane-entrepot nodig zijn. Als dus op goederen geen invoerrechten verschuldigd zijn, hoeven deze in principe niet als douanegoederen opgeslagen te worden.

Vroeger vond opslag van douanegoederen plaats in gesloten entrepots. De douane had een sleutel van dat entrepot evenals degene die het entrepot beheerde, de entreposeur. Tegenwoordig worden douanegoederen administratief gevolgd. Daarvoor moet de administratie van een entrepot natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen. Die eisen worden vastgelegd in de vergunning die nodig is om een douane-entrepot te mogen exploiteren.

Tegenwoordig vormt de opslag van goederen na een inklaring met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging vaak een alternatief voor opslag in een douane-entrepot. Deze BFV-opslag stelt weer specifieke eisen aan de administratie. In dit hoofdstuk gaan we op al deze zaken in.

Hoe werkt douaneopslag?

Zolang douanegoederen zijn opgeslagen hoeft u geen belastingen te betalen.

» Lees verder

Douanevergunningen

De douane regelt veel specifieke procedures met vergunningen.

» Lees verder