Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Opslag met GFV

Opslag met GFV is een sterk alternatief voor opslag in een douane-entrepot. Het spaart geld en is zeker zo flexibel.  Maco kent de ins en outs.

Opslag met GFV

Flexibel en voordelig
Printvriendelijke versie

Met Globale Fiscale Vertegenwoordiging kunnen goederen ten invoer worden aangegeven in België ten bate van een onderneming in een andere EU-lidstaat. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe GFV kan worden ingezet bij de opslag en distributie en daarmee opslag in een douane-entrepot overbodig kan maken.

Sinds 2013 is het mogelijk in België onder een vergunning ET14000 goederen in te voeren en op te slaan, terwijl de definitieve verwerver van de goederen nog niet bekend is. Deze faciliteit was in Nederland al een geruim aantal jaren beschikbaar. Na de aangifte ten invoer met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging, waarbij gebruik wordt gemaakt van de regeling ET14000, vallen de goederen onder de BTW-verantwoording van de Globaal Fiscaal Vertegenwoordiger. Deze heeft hiermee de vrijheid om de goederen aan ondernemers in andere EU-lidstaten te leveren. De ingeklaarde goederen kunnen ook in deelzendingen verkocht en gedistribueerd worden. Dit is binnen de EU alleen in België en Nederland mogelijk.

Als van goederen bekend is dat ze in de EU verkocht zullen worden, maar daarbij de afnemer in de EU nog niet bekend is, dan kunnen ze perfect ingeklaard opgeslagen worden onder GFV. Immers er zal geen dubbel invoerrecht betaald worden, want de goederen hebben een bestemming in de EU. Tevens kunnen de goederen in bulk ingeklaard worden, waardoor de inklaringskosten aanzienlijk lager zijn. Tenslotte kunnen de goederen in België ingeklaard worden en daarna als vrije goederen naar hun eindafnemer in de EU vervoerd worden. Dat is een hele besparing ten opzichte van opslag in een douane-entrepot en opvolgend douanevervoer naar het land van bestemming. Van groot voordeel is verder dat de goederen zonder BTW aan de afnemer gefactureerd kunnen worden en dat de verkoper zich niet in de EU hoeft te registreren. Al deze voordelen maken opslag en distributie onder GFV een sterk alternatief voor opslag in een douane-entrepot, als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan.

Hier staat tegenover dat de administratieve afwikkeling van de BTW zeer strikt moet worden geïmplementeerd. De Globaal Fiscaal Vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juiste BTW-verrekening en zal dus strakke afspraken moeten maken met zijn opdrachtgever. Tevens zal hij een nauwkeugige BTW- en schaduw goederenadminsitratie moeten voeren om de aansprakelijkheden onder controle te houden. Maco Customs Service is een van de weinige gespecialiseerde douane-expediteurs en Beperkt Fiscaal Vertegenwoordigers die deze techniek beheersen.

Het systeem van opslag en distributie met Globale Fiscale Vertegenwoordiging is dus heel flexibel. Distributeurs en logistieke bedrijven kunnen hier volop van profiteren. Maco stelt wel altijd als voorwaarde dat er goed kan worden samengewerkt met zowel de transporteur als de importeur (en eventueel de exporteur). Iedereen heeft zijn administratieve verplichtingen die hij moet nakomen.

Directe BTW-registratie

BTW-registratie is in de Europese handel geregeld nodig.

» Lees verder

BTW verlegging

De BTW-verlegging is van groot voordeel voor Belgische importeurs

» Lees verder