Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Oorsprong-invoer

Printvriendelijke versie

Uit welk land de goederen van oorsprong zijn is van belang voor de vraag of er invoerrechten moeten worden betaald. Het bepalen van de oorsprong van goederen in het internationale handelsverkeer is een gecompliceerde materie. Ze is echter ook van groot belang omdat in een groot aantal gevallen er geen of minder invoerrecht wordt geheven als goederen van oorsprong zijn uit een bepaald land.

De oorsprong van de goederen die u invoert kan met diverse documenten worden aangetoond bij de douane.  In dit hoofdstuk leest u welke documenten hierbij aan de orde zijn.

Douanevergunningen

De douane regelt veel specifieke procedures met vergunningen.

» Lees verder

Tarief van invoerrechten

Invoerrechten wordt berekend aan de hand van de douanewaarde, de goederenindeling en de oorsprong.

» Lees verder