Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Niet-zuivering NCTS

Printvriendelijke versie

Als een Transit-aangifte niet wordt gezuiverd kan de titularis die het document heeft gemaakt dit snel zien in zijn computersysteem. Immers normaliter moeten de documenten binnen de geldigheidstermijn zijn aangezuiverd, anders valt dit op door het ontbreken van een Transitaankomstmelding. De titularis kan dan al snel reageren door contact op te nemen met de vervoerder of ontvanger en te vragen wat er aan de hand is. In de meeste gevallen betreft het eenvoudige administratieve of logistieke problemen. Er kan dan alsnog een correcte zuivering gedaan worden. Dus door alert te handelen kan worden voorkomen dat de douane een nasporingsprocedure gaat opstarten.

Een nasporingsprocedure kan in beginsel maximaal 11 maanden tijd in beslag nemen. De procedure wordt opgestart door de douanediensten bij kantoor van vertrek. De aangever dient d.m.v. alternatieve bewijsvoering aan te tonen dat de regeling alsnog correct werd beëindigd. Indien dit niet binnen de vooropgestelde termijn kan worden aangetoond wordt aansluitend de invorderingsprocedure gestart, waarbij de verschuldigdheden en een bestuurlijke boete in rekening worden gebracht.

Het is dus steeds van belang dat uw dossiers strikt worden opgevolgd binnen de geldigheidstermijn. Bovendien is het steeds aan te raden om in geval van een afwijkend logistiek proces te overleggen met uw douane-expediteur om het risico op onregelmatigheden te beperken.

De meest voorkomende fout is dat volgbriefjes niet worden uitgeprint bij de douane voor vertrek van de goederen. Op deze manier worden goederen onrechtmatig onttrokken aan douanetoezicht, waarop een boetelast is bepaald. Informeer uw logistiek dienstverlener dus uitgebreid, alvorens uw goederen af te halen.

AEO veranderingen in DWU / UCC

...

» Lees verder

Invoer veranderingen DWU / UCC

De belangrijkste wijzigingen op importgebied als gevolg van het nieuwe DWU.

» Lees verder