Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Invoeraangiftes

Printvriendelijke versie

Alle invoeraangiftes kunnen met PLDA (Papierloos Douane Systeem) gemaakt worden. De reactie tijd is meestal enkele minuten. Na aanloopproblemen bij de introductie is het systeem nu zeer betrouwbaar.

Goederen worden meestal ten invoer aangegeven op een van de volgende plaatsen:

  • Een kaai in de haven
  • Op een luchthaven
  • Bij een logistieke dienstverlener
  • Een magazijn onder douanetoezicht zoals een entrepot
  • Bij u op het bedrijfsterrein.

Goederen kunnen ook ten invoer worden aangeven bij een douanekantoor, maar omdat die er bijna niet meer zijn komt dat nog maar zelden voor. Op het moment dat de goederen zich op de betreffende locatie bevinden, kan Maco de aangifte daar met PLDA indienen. Ieder douanekantoor heeft een specifieke numerieke code, die verplicht vermeld dient te worden in de aangifte.

Opdrachtgevers sturen Maco dagelijks per e-mail of fax tientallen opdrachten om aangiftes te verzorgen. Zowel opdrachten die direct (met spoed) moeten worden verwerkt, als andere opdrachten waar onze declaranten enkele dagen of uren de  tijd hebben alvorens de aangifte moet worden ingediend. Een aangifte kan pas (elektronisch) worden ingediend als de goederen op de aangegeven plaats zijn. We hebben dus vooraf een opdracht nodig om een in- of uitklaring voor te bereiden. Naderhand krijgen we een bericht van de rederij (aankomstbericht met vermelding van afschrijfgegevens) dat de goederen op de aangegeven plaats beschikbaar zijn. Hierna kan de aangifte worden verstuurd. Het PLDA systeem van de douane functioneert snel zodat er meestal na enkele minuten al duidelijkheid is aangaande de beoordeling van de aangifte door de douane.

Aangiftes die volgens de douane niet risicovol zijn, worden direct afgehandeld en krijgen de status 'release'. Elke aangifte wordt namelijk beoordeeld door de computer van de douane aan de hand van een selectieprofiel. 'Released' afgehandelde aangiftes zijn dan meteen beschikbaar voor de importeur en kunnen voor verder transport vervoerd worden. Maco krijgt dan een Release bericht (RELTRA)', waardoor de status van de goederen verandert van douanegoederen naar goederen in het vrije verkeer. Tevens ontvangt Maco een vrijgegeven document  waarop in detail de goederen en de eventuele verschuldigde belastingen en invoerrechten vermeld staan.

Een invoeraangifte kan in het PLDA ook de 'documentencontrole status' krijgen. De declarant moet dan de factuur en overige documenten die bij een aangifte horen, naar de douane faxen of in sommige gevallen fysiek laten bezorgen door een koerier. Op de terminal wordt dan nagekeken of de aangifte wel correct werd opgemaakt. Wanneer de douane opmerkingen heeft kan een correctie worden gevraagd, dit kan een regularisatie of suppletie zijn. Wanneer dan alles in orde is krijgt Maco automatisch een 'release bericht', wat wij dan doorsturen naar de opdrachtgever. Dergelijke release wil zeggen dat de aangifte is afgehandeld en dat u over de goederen kunt beschikken.

Een derde mogelijkheid is dat de douane een fysieke controle van de goederen eist. Dit kan via scan (mobiel of op de voorziene scanterminal op de rechteroever en linkeroever) of door lossing van de goederen op een erkende inspectieplaats. Binnen Antwerpen zijn de scanning terminals aan de Thijsmanstunnel op de rechteroever en de GIP-terminal op de linkeroever. Bij een fysieke controle dient steeds een verantwoordelijke van de aangever, Maco Belgium, aanwezig te zijn. Hierbij staat Maco Belgium in rechtstreeks contact met de bevoegde autoriteiten, waardoor het gehele proces snel en soepel kan worden afgehandeld.

Vanuit de fysieke controle kan alsnog een verzoek tot lossing komen vanwege de Douane. De gehele container dient dan gelost te worden op een daarvoor voorziene inspectieplaats van de Douane. Deze maatregel wordt slecht toegepast in uitzonderlijke situaties en behoort zeker niet tot de standaard maatregelen van de douane.

Na afhandeling van de controle formaliteiten middels het PLDA wordt de aangifte vrijgegeven, en zal Maco een exemplaar naar de opdrachtgever sturen zodat de goederen kunnen worden  afgehaald.

Graag willen wij u erop wijzen dat u nooit goederen mag weghalen, zonder dat u van Maco een vrijgegeven document heeft ontvangen. Hier staan zware boetes tegenover, die we allemaal liever vermijden.

Veterinaire aangiftes

Voor de keuring van goederen bij binnenkomst in de EU is een GDB-aangifte nodig.

» Lees verder

TIR- en ATA-Carnets

TIR wordt gebruikt voor transport van douanegoederen met landen buiten de EU.

» Lees verder