Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Export Controle Systeem

Printvriendelijke versie

Uitvoeraangiftes worden steeds belangrijker in de douanewereld. De douane wil veel betere controle kunnen uitvoeren op goederen die de Europese Unie verlaten om de veiligheid te waarborgen en fraude te bestrijden. Daarom is sinds 31 januari 2010 het Export Controle Systeem (ECS) verplicht en moeten in de gehele Europese Unie alle uitvoeraangiftes met ECS gemaakt worden.

Het Export Controle Systeem wordt constant geëvalueerd. Het wordt door alle Europese douanediensten ter beschikking gesteld. Het systeem moet worden gevoed met een drietal meldingen. Als alle drie de meldingen correct worden gedaan is een uitvoertransactie correct gerealiseerd.

De drie meldingen zijn:

  1. Uitvoermelding
  2. Aankomstmelding
  3. Uitgangsmelding

De uitvoermelding moet plaatsvinden daar waar de goederen in het uitgaande vervoermiddel worden gedaan. Dus als een container bij een fabriek wordt geladen voor export, moet op deze locatie de uitvoeraangifte worden opgemaakt. In die uitvoeraangifte moeten de gebruikelijke gegevens over de zending worden opgenomen die ook op de factuur staan. Daarnaast zijn er een aantal veiligheidsgegevens noodzakelijk, waaronder de gevarencode van de goederen. Maar heel belangrijk is ook het beoogde douanekantoor waar de goederen de Europese Unie zullen verlaten. Als een zending voor de USA bestemd is en via Antwerpen uitgaat, moet de code van het douanekantoor Antwerpen worden ingegeven. Als de zending voor Rusland bestemd is en via de Pools - Wit-Russische grens gaat, moet de code van het kantoor van uitgang aan die grens worden vermeld. Van de uitvoeraangifte wordt een begeleidingsdocument afgedrukt. Op dit Export Accompanying Document (EAD) staat rechtsboven een barcode met daaronder een Movement Reference Number (MRN-nummer). Dat is een uniek nummer dat elke uitvoermelding krijgt.  De goederen dienen binnen 150 dagen de EU daadwerkelijk te hebben verlaten.

De gegevens van de uitvoermelding worden naar een centrale computer in Brussel verstuurd. Die seint de melding door naar het beoogde kantoor van uitgang, bijvoorbeeld Antwerpen. De zending wordt daarmee als het ware in Antwerpen verwacht bij de douane. Als de chauffeur zich dan met de container bij de terminal meldt moet aan de hand van het EAD een aankomstmelding gedaan worden. De terminal operator fungeert hierbij als degene die de melding doet. Hij wordt ook wel de 'Trader at Exit' genoemd. De aankomstmelding (of Arrival Notice) kan eenvoudig gedaan worden door de barcode van het EAD te scannen. De douane weet nu dat de goederen in Antwerpen zijn aangekomen en kan eventueel de goederen nog eens controleren. Er zouden bijvoorbeeld ongewenste goederen aan de container kunnen zijn toegevoegd, of de beoogde exportzending is juist uit de container gehaald en wordt vervolgens op de zwarte markt verkocht, waardoor BTW wordt ontdoken.

Als nu de boot de Schelde afvaart richting de USA, zal de carrier of rederij een melding doen naar de douane dat de container daadwerkelijk de EU verlaat. Dat is de uitgangsmelding (of Exit Confirmation). De douane stuurt nu een bericht naar degene die de uitvoeraangifte heeft gemaakt en confirmeert daarmee de transactie. Er staat nu vast dat de goederen die in de container zijn geladen de EU daadwerkelijk hebben verlaten en er dus recht is op 0% BTW bij uitvoer.

Als er in de douanecomputer na 150 dagen nog geen Exit Confirmation is binnengekomen, gaat de douane er van uit dat de goederen de EU niet hebben verlaten.  De aangifte wordt dan buiten werking gesteld.  De aangever kan dan niet op basis van de uitvoeraangifte aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten, waardoor het recht op 0% BTW bij uitvoer door de BTW administratie niet zonder meer wordt toegekend.  Bij een BTW-controle zal de exporteur voldoende overige bewijsstukken beschikbaar moeten hebben om de uitvoer op alternatieve wijze aan te tonen.  Dit kunnen transportnota's zijn, aankomstbevestigingen op de eindbestemming etc.  Het is daarom belangrijk altijd te controleren of alle uitvoeraangiftes geconfirmeerd zijn om zeker te zijn van een correcte BTW-administratie.  U kunt uw (douane-)expediteur vragen om een dergelijke bevestiging.

NCTS / Transit

Met Transit kunnen douanegoederen vervoerd worden in de EU en enkele andere landen.

» Lees verder

Aangifte procedures

Niet alle aangifteprocedures zijn in heel België hetzelfde.

» Lees verder