Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

EUR-certificaten Export

Printvriendelijke versie

Certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 en EUR-MED certificaten.

In onderstaand overzicht wordt schematisch weergegeven met welke landen de Europese Unie unilaterale of multilaterale accoorden heeft gesloten voor handelspreferenties onder de EUR-regelingen.

Een EUR 1 is een oorsprongsbescheid waarmee in het land van bestemming een korting of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De preferentie op grond van een EUR 1 Certificaat wordt alleen verleend in die landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten. Deze landen zijn weergegeven in bovenstaand schema dat u ook als pdf-bestand kunt opvragen.

Naast de bilaterale overeenkomsten zijn er ook unilaterale overeenkomsten. In deze partnerlanden krijgen de goederen van preferentiële oorsprong uit de EU geen tariefpreferentie. Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen wel in de Europese Gemeenschap tariefpreferentie toegepast.

Een EUR-Med certificaat wordt gebruikt indien de Pan Euro Mediterrane Cumulatie van toepassing is.

Zendingen kleiner of groter dan € 6.000

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de waarde van de totale zending is lager dan  € 6.000 dan hoeft geen EUR1 document te worden opgemaakt. Er kan dan worden volstaan met een verklaring op de factuur, de zogenaamde factuurverklaring. Let wel, de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR 1 en EUR-MED Certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de totale waarde van de zending is meer dan € 6.000, dan dient gebruik te worden gemaakt van een EUR 1 of EUR-MED Certificaat.

Ook bestaat er de mogelijkheid om bij de douane een vergunning aan te vragen om niet langer EUR 1 Certificaten op te hoeven maken. Zo'n vergunning heet een vergunning ‘Toegelaten Exporteur'. Ook bij kleine aantallen exportzendingen per jaar kan zo'n vergunning al worden aangevraagd. De Belgische exporteur mag dan, ook boven een waarde van € 6.000 per zending, gebruik maken van de zogenaamde factuurverklaring. In de factuurverklaring wordt dan het nummer van de vergunning 'Toegelaten Exporteur' vermeld. Ook bij de beoordeling van de preferentiële oorsprong, het aanvragen van de vergunning Toegelaten Exporteur en het jaarlijks bijhouden van het juiste bewijs van oorsprong, kan Maco Douane Service u mee van dienst zijn.

Vereenvoudiging met de Combi vergunning Toegelaten Exporteur

Als u dus vaker EUR 1 Certificaten nodig heeft kunt u beter een vergunning Toegelaten Exporteur aanvragen. Maco kan u helpen met de aanvraag hiervan. U kunt dan volstaan met het plaatsen van een factuurverklaring op uw factuur, ter vervanging van het EUR1 document. Dat scheelt aanzienlijk. Bij zo'n vergunning moet u wel de oorsprongsregels zorgvuldig toepassen. Als u die kennis niet heeft kan Maco u hierbij helpen. Door samen te werken met Maco bij de beoordeling van de oorsprong, krijgt u toch de vergunning van de douane zonder dat u zelf in kennis hoeft te investeren. Natuurlijk zijn er voorwaarden verbonden aan de vergunning, maar de vereenvoudiging en besparing is zo groot dat het altijd gunstig is. Maco noemt een dergelijke vergunning, waarbij we samen met de exporteur de procedures toepassen, een Combi Vergunning. Het is inmiddels een beproefd concept.

Voor al uw vragen over Exportdocumenten en oorsprongszaken kunt u direct contact opnemen: +31 - (0)475 - 425800.

Factuurverklaring

Met een factuurverklaring wordt de oorsprong van de goederen aangegeven.

» Lees verder

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak verward. Toch is het onderscheid belangrijk.

» Lees verder