Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

EMCS

Printvriendelijke versie

Het Excise Movement Control System (EMCS) is een Europees systeem dat door de overheden ter beschikking wordt gesteld om communautaire accijnsgoederen onder schorsing te vervoeren binnen de Europese Unie. Dit Europese systeem is in het leven geroepen zodat de verschillende accijnsdiensten binnen Europa een elektronisch overzicht kunnen bewaren over de diverse accijnsbewegingen binnen de Europese Unie en desbetreffende lidstaten.

Momenteel kunnen enkel belastingentrepots een elektronisch administratief document (e-AD) opmaken (ter verzending van accijnsgoederen) in EMCS. Een mogelijke bijkomende vergunning hiertoe (Geregistreerd Afzender) heeft nog geen praktische inregeling gekregen in België, maar wordt wel spoedig verwacht.

Het ontvangen van een elektronisch administratief document (ter ontvangst van accijnsgoederen) in EMCS is gekoppeld aan de vergunningen Belastingentrepot en/of Geregistreerd Geadresseerde.

Via een elektronische aanmelding worden telkens de verzender en ontvanger van de partij met vergunningnummer genoemd, gekoppeld aan een periode van verzending binnen dewelke de overvoer van de accijnsgoederen dient te gebeuren. De opmaak van dit e-AD gebeurt door de verzender van de accijnsgoederen (of diens vertegenwoordiger in de lidstaat van verzending) voor vertrek van de zending en de ontvangstmelding over het e-AD gebeurt door de ontvanger (of diens vertegenwoordiger in de lidstaat van bestemming) na ontvangst en controle over de zending. De ontvangstmelding in EMCS dient te gebeuren maximaal 5 dagen na ontvangst van de zending. De inschrijving in de bijhorende voorraadregistratie dient te gebeuren onmiddellijk na ontvangst van de goederen.

Accijns: hoe & welke produkten?

Er zijn verschillende accijnsproducten.

» Lees verder

Aanlevering van accijnsgoederen & soorten accijns

De aanlevering van accijnsgoederen kan op drie manieren plaatsvinden.

» Lees verder