Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Douanewaarde

Printvriendelijke versie

Douanewaarde

De douanewaarde van een product dat wordt ingevoerd wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren die genoemd staan in hoofdstuk 3 art. 28 t/m 36 van het Communautair Douanewetboek (CDW). Het uitgangspunt wordt gevormd door de verkoopprijs. Maar die verkoopprijs moet wel gecorrigeerd worden waarbij de leveringscondities met name van belang zijn. Wereldwijd zijn er gestandaardiseerde leveringscondities, de Incoterms die zijn vastgelegd door de Internationale Kamer van Koophandel. Omdat ze zo belangrijk zijn heeft Maco animaties gemaakt waardoor u snel kunt begrijpen wat de kenmerken zijn tussen de verschillende leveringscondities. Klik hier voor Maco's Incoterms video's.

De douanewaarde wordt dus bepaald aan de hand van de verkoopprijs, die gecorrigeerd moet worden voor de volgende aspecten:

  • Transportkosten. Of een goed Ex Works (EXW) of Cost Insurance Freight (CIF) wordt verkocht, heeft invloed op de transactieprijs. Daarom moet er op de verkoopprijs een correctie plaatsvinden van de transportkosten. Als goederen bij voorbeeld EXW in Japan worden verkocht, dan moeten de transportkosten van Japan tot de Europese buitengrens er bij geteld worden. Op deze wijze maakt het ook niet uit via welke transportweg de goederen de EU binnen komen, waardoor concurrentie tussen (lucht)havens in de EU op dit gebied niet mogelijk is. Bij luchtvracht ligt zelfs heel nauwkeurig vast welk deel van de luchtvracht bij de douanewaarde meegenomen moet worden. Er zijn specifieke tabellen die aangeven welk deel van de luchtvrachtkosten bij het transport van de ene luchthaven buiten de EU naar een luchthaven binnen de EU onderdeel vormen van de douanewaarde. Tabel: TCDW bijlage 25.
  • Verzekeringskosten. Net als bij de Transportkosten moeten ook de eventuele verzekeringskosten van het transport toebedeeld worden aan het gedeelte van het transporttraject dat buiten en binnen de EU ligt.
  • Royalties, verkoopcommissies e.d. Indien er naast de verkoopprijs nog aanvullend royalties of commissies worden betaald, moeten deze eveneens met de verkoopprijs worden verrekend.
  • Verbondenheid tussen koper en verkoper. Vaak worden goederen binnen een internationaal opererend concern verkocht. Dan kan de transactieprijs beïnvloed worden om zo lagere invoerrechten te betalen. Daarom wil de douane weten of er verbondenheid is tussen de verkoper en de koper. Als er een verbondenheid is tussen koper en verkoper, dan zijn er allerlei regels vastgelegd in de douanwet, hoe dan toch de juiste douanewaarde moet worden vastgesteld. CDW artikels 29 -32.

Fraude

De douane is altijd zeer kien op de douanewaarde van de aangegeven goederen, omdat hier gemakkelijk fraude mee kan worden gepleeegd. Frauderen met de douanewaarde is natuurlijk extra interessant als er hoge invoerrechten worden geheven op een specifiek goed. Dit is met name zo bij Anti-Dumping Heffingen die soms op kunnen lopen tot tientallen procenten. Vaak wordt dan gewerkt met twee facturen, waarbij de douane maar één factuur te zien krijgt en niet de tweede. Een douane-expediteur die een dergelijke aangifte maakt heeft vrijwel geen mogelijkheid om dit te constateren. Om dit te achterhalen moet de douane een onderzoek doen in de administratie van de im- of exporterende onderneming. Dit soort controle a posteriori, voert de douane geregeld uit. Bij constatering van fraude legt de douane onverbiddelijk de dubbele heffing op en een eventuele boete. Daarnaast zal de douane het selectieprofiel van de betrokken onderneming aanscherpen, zodat toekomstige importen frequenter en intensiever gecontroleerd zullen worden.

Borgstelling NCTS

Om douanegoederen te mogen vervoeren verlangt de douane een borgstelling, tenzij u AEO-gecertific...

» Lees verder

Onafhankelijkheid Maco

Als onafhankelijke en zelfstandige douanedienstverlener, kan Maco neutraal voor alle opdrachtgevers ...

» Lees verder