Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Douanevergunningen

Om een douanevergunning aan te vragen moet je thuis zijn in de douanerie. Maco kan u helpen de juiste vergunning voor u aan te vragen. Maar zeker zo belangrijk is hoe u die vergunning in de dagelijkse praktijk gaat toepassen.

Douanevergunning aanvragen

Doe het samen met Maco
Printvriendelijke versie

Als er geen vergunningen van de douane zouden zijn, dan zou u met elke im- of exportzending fysiek langs een douanekantoor moeten gaan met een schriftelijke aangifte. Zo was het vroeger... maar nu niet meer.  Door een uitgebreide en flexibele set aan vergunningen faciliteert de douane de handel en het transport, terwijl ze toch haar controletaak strak uitoefent. Er zijn heel veel vergunningen. De specifieke informatie omtrent vergunningen wordt door de douane standaard niet online gezet en dient specifiek gevraagd te worden in geval van aanvraag. Hieronder vindt u enkele vergunningen, met een link indien beschikbaar.

 • AEO-Certificaat
 • BTI-Certificaat
   
 • Vereenvoudigde Procedures
  - Vereenvoudigde aangifte
  - Domiciliëring invoer/uitvoer
  - Toegelaten afzender/exporteur inzake bewijs van communautaire karakter
  - Toegelaten geadresseerde
 • Doorlopende zekerheid
 • Douane-entrepôt
 • Actieve / passieve veredeling
 • Fiscale vertegenwoordiger
 • ET14000-regeling bij globale vertegenwoordiging
 • BTW-verlegging bij invoer
   
 • Accijnzen (Registratie EMCS / AC4 noodzakelijk voor ontvangst en versturen van zendingen)
 • Erkend accijnsentrepot
 • Geregistreerd geadresseerde
 • Tijdelijk geregistreerd geadresseerde (max. 6 x jaarlijks)
 • Geregistreerde afzender (nog niet officieel in gebruik genomen)

Belangrijk indien het aangifteproces in eigen beheer is:

Het merendeel van de aangiftes ten invoer wordt door (douane-)expediteurs gemaakt in opdracht en ten bate van importerende bedrijven.  Die bedrijven zijn echter degenen waar de douane aanklopt voor controles.  Het is dus zaak dat u als importeur er op let dat u altijd de aangifte keurig met de inklaringsfactuur en overige bescheiden toegezonden krijgt van uw (douane-) expediteur. Daarnaast moet u er voor zorgen dat alle bescheiden die bij de aangifte horen in uw administratie opgenomen zijn en ook nog na drie jaar gevonden kunnen worden. In de praktijk is dat voor veel importeurs een hele opgave. Van groot belang zijn bijvoorbeeld de oorsprongsbescheiden die de basis zijn  geweest voor een tariefpreferentie waardoor er geen of een verlaagd invoerrecht betaald moest worden. Bij een 'Controle na Invoer' vraagt de douane hier altijd naar.

Douanearchief

Maco Customs Service houdt een zorgvuldig en uitvoerig archief van alle aangiftes bij.  In de praktijk verzamelen wij alle originele bescheiden die bij een aangifte behoren te zijn en archiveren die voor onze opdrachtgevers.  Importeurs hoeven dan bij een controle maar contact met Maco op te nemen en aan te geven welke bescheiden de douane wil zien en ze worden ter beschikking gesteld.

Controle na Invoer

De douane kan 3 en bij fraude 5 jaar na de datum van de inklaring nog naheffingen opleggen.  De douane controleert steeds meer achteraf.  Ze gebruikt deze controles zeer actief in haar controlemix. Bij een transactie zijn er altijd allerlei gegevens beschikbaar en relevant.  U moet alles ter beschikking kunnen stellen aan de controlerende ambtenaar.

Overigens hoeft u niet meteen een boef te zijn als u een navordering krijgt.  Er zijn nogal wat gebieden grijs in de wetgeving, of op zijn minst onduidelijk of vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen. Er worden ook veel domme administratieve fouten uit onwetendheid gemaakt. Meestal kunnen die fouten gecorrigeerd worden, maar dan moeten ze wel tijdig ontdekt worden. Compliance is wel een steeds belangrijker thema voor de douane. Zo wil ze graag dat ook im- en exporteurs zich certificeren als Authorised Economic Operator. Dat geeft de douane, maar ook de gecertificeerd onderneming, meer zekerheid dat alle procedures goed worden nageleefd.

Als importeur blijft u dus ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk. Controleert u daarom altijd uw invoeraangiftes. Ook declaranten kunnen fouten maken en dat gebeurt maar al te vaak omdat er ook veel mogelijkheden zijn om fouten te maken. Een cijfer of teken verkeerd in een aangifte kan al grote gevolgen hebben.

Toegelaten Exporteur

Een vergunning Toegelaten Exporteur is soms verplicht, zoals bij Zuid-Korea.

» Lees verder

Tarief van invoerrechten

Invoerrechten wordt berekend aan de hand van de douanewaarde, de goederenindeling en de oorsprong.

» Lees verder