Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Douane inklaring van E-commerce pakketten in de EU

Het is mogelijk om grote aantallen E-commerce pakjes uit landen buiten de Europese Unie efficiënt in te voeren. Met de beschikbaarheid van een correcte dataset kunnen deze volledig geautomatiseerd worden aangegeven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingen voor invoerrecht en BTW.

Meer weten?

Binnen 24 uur een antwoord.
Printvriendelijke versie

De hoeveelheid E-commerce zendingen die in de EU wordt ingevoerd groeit snel. Dit is vooral zo bij 'cross docking' zendingen, die vanuit een land buiten de EU direct naar een consument in de EU worden gezonden. De Europese douane- en BTW-wetgeving zijn niet toegesneden op dit soort handel. Dit leidt tot concurrentievervalsing met verkopen binnen de EU en tot ontwijking en zelfs ontduiking van de heffing van invoerrechten en BTW. De nieuwe Union Customs Code die geleidelijk in de EU wordt ingevoerd maakt het nu mogelijk zowel efficiënt als compliant aan alle verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd de consument maximale service te bieden.

Low, medium en high value zendingen

E-commerce zendingen die rechtstreeks van buiten de EU naar consumenten in een van de EU-lidstaten worden gestuurd, kunnen worden ingedeeld in 3 waardecategorieën.

  1. Low value zendingen hebben een waarde tot Euro 22. Over deze zendingen hoeven geen invoerrechten en BTW betaald te worden. In het algemeen zijn dit goedkope en eenmalige aankopen, voor het merendeel afkomstig uit China. Vanwege hun geringe omvang en gewicht kunnen ze gemakkelijk per post verstuurd worden. De handelaren zijn niet per se gericht op herhalingsaankopen. De consument verlangt geen service bij dit soort aankopen. Zo is tracking en tracing van de zending niet van groot belang voor de consument.
  2. Medium value zendingen hebben een waarde tussen Euro 22 en 150. Over deze zendingen hoeft geen invoerrecht betaald te worden, maar wel BTW. Als deze pakjes minder dan 2 kilo wegen, kunnen ze met de post verstuurd worden. Ofschoon de douanewetgeving de Europese postorganisaties verplicht over deze zendingen BTW te incasseren bij de aflevering gebeurt dit niet. Door simpelweg bij de verzending aan te geven dat het slechts een geschenk (gift) betreft, zullen de diverse postorganisaties geen aangifte (hoeven te) doen. De douaneautoriteiten in de diverse EU-lidstaten laten dit toe. Medium value zendingen worden ook wel door de vier wereldwijde pakketvervoerders UPS, DHL, Fedex en TNT de EU binnengebracht, waarbij ze de goederen ten invoer moeten aangeven. Ook hier is de douane soepel met de toepassing van de wetgeving, staat ze allerlei vereenvoudigingen toe en controleert ze eerder op veiligheidsaspecten dan op fiscale aspecten.
  3. High value zendingen hebben een waarde van meer dan Euro 150. Over deze zendingen zijn invoerrechten én BTW verschuldigd. Omdat het duurdere goederen betreft, is de consument meer gericht op service en de leverancier op herhalingsaankopen. Verkoop onder de leveringsconditie DDP (Delivered Duty Paid), waarbij de BTW, invoerrechten en douaneafhandeling door de verkoper worden betaald, wordt hier vaak toegepast. Het pakket kan zonder verdere formaliteiten en betalingen bij de consument worden afgeleverd. Deze pakketjes worden apart aangegeven bij de douane. Door deze pakketjes gedigitaliseerd te verwerken bij de douaneaangifte kunnen de inklaringskosten sterk worden gedrukt. Omdat bij E-commerce zendingen alle gegevens digitaal beschikbaar zijn, is dit goed mogelijk. De meeste van deze pakketten worden door de eerder genoemde pakketvervoerders ingeklaard en bezorgd. Zij profiteren in Nederland van vereenvoudigingen in het aangifteproces. Deze vereenvoudigingen zullen echter met de invoering van de Union Customs Code vervallen, waardoor er meer concurrentie mogelijk wordt in dit marktsegment.

Als pakketzendingen, die bestemd zijn voor particulieren in de EU, worden binnengebracht en aangegeven, dan worden de BTW en invoerrechten geheven en betaald in de EU-lidstaat waar de goederen worden aangegeven. Mocht een verkoper voor meer dan een bepaald drempelbedrag in een andere lidstaat dan die waar de goederen worden ingeklaard verkopen, dan dient deze zich in die lidstaat te registreren, de BTW uit die lidstaat op de factuur te berekenen en die BTW ook af te dragen in die lidstaat. Gespecialiseerde douane-expediteurs kunnen deze afhandeling efficiënt en compliant aanbieden door deze zendingen in te klaren met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging. Dit is een lastige complicatie, die ook bij E-commerce verkopen binnen de EU moet worden toegepast. Voor de fiscus is het niet eenvoudig hierop te controleren en dus wordt die regelgeving lang niet altijd correct toegepast, te meer omdat ze veel administratieve verplichtingen met zich mee brengt. De drempelbedragen per EU-lidstaat staan op deze website en zijn te vinden onder http://www.macocustoms.be/node/585.

Geautomatiseerde douaneaangifte

Actueel kunnen grote hoeveelheden aangiftes snel en efficiënt door de douane worden verwerkt. Als de data van de zendingen bijvoorbeeld als XML-file beschikbaar zijn kunnen deze snel en correct verwerkt worden. In de dataset die nodig is staan de verkoopprijs, de goederencode en het land van oorsprong centraal. Daarnaast zijn nog de NAW-gegevens, het gewicht e.d. van belang. Voor dit soort aangiftes is geen speciale vergunning of iets dergelijks nodig. Een gespecialiseerde douane-expediteur kan deze zendingen efficiënt aangeven, waarbij hij er op let dat de data conform de EU-wetgeving verstuurd worden. De te betalen BTW en invoerrechten zal de douanedienstverlener aan de afzender in rekening brengen.

Bij de aangifte ten invoer wordt elk pakketje individueel beoordeeld door de software van de douane. Vanwege de geringe waarde en de meestal weinig risicovolle goederen zal er slechts bij uitzondering een zending nader worden gecontroleerd, al heeft de douane altijd het recht dit te doen. Hoe beter de dataset is toegesneden op de EU-douanewetgeving hoe probleemlozer het aangifteproces zal verlopen. Na de inklaring kunnen de goederen zonder verdere bemoeienis van de douane of de belastingdienst worden afgeleverd bij de koper.

Maco kan alle noodzakelijke dienstverlening voor het efficiënt en compliant aangeven van E-commerce zendingen die verstuurd worden van een land buiten de EU naar een consument in de EU verzorgen. Met de eigen gespecialiseerde software, de douane-infrastructuur en de kennis van de logistiek en de fiscaliteit kan de gevraagde service op elke manier worden aangeboden.

 

Hans Maessen
Februari 2015

 

Doorvoer van goederen in de Europese Unie.

Goederen kunnen ook onder douane controle in de EU vervoerd worden met Transit.

» Lees verder

Import

Importeren uit landen buiten de EU is een uitdaging.

» Lees verder