Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Certificaat van Oorsprong

Printvriendelijke versie

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een officieel certificaat dat aangeeft wat de oorsprong is van de goederen die op het certificaat staan vermeld. Een Certificaat van Oorsprong kan om de volgende redenen nodig zijn:

  • Handelspolitieke redenen; landen willen hun eigen markt beschermen
  • Politieke redenen; landen willen andere landen boycotten
  • In het internationaal betalingsverkeer; een letter of credit kan een certificaat van oorsprong voorschrijven.

Oorsprongsregels

Op een certificaat van oorsprong zijn andere oorsprongsregels van toepassing dan bij een certificaat inzake goederenverkeer EUR 1.

Voor fabrikanten binnen de Europese Unie zijn de oorsprongsregels van belang die zijn opgenomen in het Communautair Douane wetboek (CDW), artikel 23 en 24  en in de Toepassingsverordening Communautair Douane wetboek (TCDW) artikel 37 t/m 46 en bijlage 9, 10 en 11.

Artikel 23 zegt dat de goederen die geheel en al in één land of gebied zijn verkregen, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat land of gebied. Als voorbeeld de witloof die in België wordt gekweekt en geoogst en geëxporteerd wordt naar Japan is geheel en al in België verkregen en derhalve van Belgische oorsprong. 
Artikel 24 zegt dat goederen waarbij bij de vervaardiging ervan meer dan één land of gebied betrokken is geweest, wordt geacht van oorsprong te zijn uit het land of gebied waar de laatste ingrijpende be- of verwerking heeft plaatsgevonden.

In de praktijk blijkt dat de interpretatie  van Artikel 24 vaak kan  leiden tot een discussie. Het is daarom van belang de oorsprongsregels zorgvuldig toe te passen, zodat er zekerheid is over de oorsprong. Zo kunt u uw afnemers garanderen dat er ook daadwerkelijk goederen van Belgische oorsprong worden geleverd. Maco Customs Service kan u van dienst zijn met het beoordelen van de oorsprong zodat u bij de levering niet voor nare verrassingen komt te staan.

Voor textiel producten worden in bijlage 10 van de Toepassingsverordening de oorsprongsregels uitgewerkt. Voor een aantal overige producten is bijlage 11 van toepassing. In bijlage 9 staan de inleidende aantekeningen die van toepassing zijn op bijlage 10 en 11.

Voor een handelaar, die zelf geen be- of verwerking aan de goederen doet, gelden bovenstaande artikelen niet. Hier staat de oorsprong reeds bij inkoop vast.

Hoe dient de oorsprong te worden aangetoond

Welke bewijsstukken er bij de aanvraag ter verkrijging van een Certificaat van Oorsprong overgelegd dienen te worden, is afhankelijk van het feit of de aanvrager een producent of handelaar is.

Bij een producent is het van belang of het product bij de uitzonderingen van bijlagen 10 of 11 van de Toepassingsverordening wordt genoemd. Het bewijs kan dan een productieverklaring zijn, waarin duidelijk het productieproces wordt omschreven. Deze beschrijving kan eventueel aangevuld worden met een opsomming van de goederencode en een kostprijscalculatie. Al naar gelang de aard van het product kunnen naast de reeds genoemde bewijsstukken ook aanvullende stukken worden gevraagd zoals Certificaten van Oorsprong van uw toeleveranciers, leveranciersverklaringen van oorsprong en dergelijke.

Handelaren kunnen de oorsprong aantonen door middel van een van de volgende bescheiden:

  • Certificaat van Oorsprong van uw toeleverancier
  • Een leveranciersverklaring van oorsprong
  • Een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong
  • Een inkoopfactuur voorzien van een preferentiële oorsprongsverklaring
  • Een EUR 1 of een formulier model A.

Deze opsomming niet compleet.

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak verward. Toch is het onderscheid belangrijk.

» Lees verder

EUR-certificaten Export

Met een EUR-certificaat hoeft uw afnemer geen invoerrechten te betalen in zijn land.

» Lees verder