Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

BTW verlegging

Printvriendelijke versie

Vanaf 1 januari 2013 moet wie goederen invoert en een vergunning heeft om de verlegging van heffing toe te passen geen vooruitbetaling van de BTW meer doen. De verlegging van heffing betekent dat u de te betalen btw mag aangeven en betalen via de periodieke btw-aangifte in plaats van ze aan de douane te betalen op het moment van de invoer. Een koninklijk besluit dat voor deze regeling artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 wijzigt, zal binnenkort worden gepubliceerd. In de meeste landen van de EU is het zo dat dan die importeur bij de invoer ook daadwerkelijk BTW moet betalen. Dit heeft grote geldstromen richting de douane tot gevolg. In dezelfde maand dat de invoer heeft plaatsgevonden, mag die importeur de betaalde BTW weer in aftrek brengen op zijn periodieke BTW-aangifte. Hij krijgt dan het geld weer terug van de fiscus.

BTW-nummer
 
De toepassing van de verleggingsregel is gekoppeld aan het gebruik van het BTW-nummer van de importeur. Op de aangifte ten invoer moet het BTW-nummer van de importeur worden vermeld. De belastingdienst beschikt dus over alle gegevens betreffende de invoer die een bedrijf doet. Bij een belastingcontrole kunnen dus eenvoudig alle invoer transacties worden gecontroleerd. Het systeem is uitermate efficiënt en werkt heel goed. Voor importeurs en douane-expediteurs heeft dit tot gevolg dat het geldverkeer beperkt blijft en dat iedereen bij de invoeraangifte zich kan richten op belangrijke zaken zoals de juiste bepaling van de douanewaarde, goederencode en preferentie.
 
Verleggingsregel
 
Het is merkwaardig dat weinig andere landen buiten België en Nederland een dergelijke verleggingsregel kennen. Dit betekent bij voorbeeld dat in Duitsland er dus wél bij invoer Einfuhrumsatzsteuer betaald moet worden. Omdat de aftrek van de BTW lang niet altijd in dezelfde maand mag plaatsvinden, ontstaat hierdoor een liquiditeitsnadeel voor de importeur en een liquiditeitsvoordeel voor de fiscus. Het kan hierbij om zeer grote bedragen gaan, die in het kader van de financiering van de overheidsfinanciën van groot belang kunnen zijn. Wellicht is het daarom moeilijk van een systeem zonder verlegging over te stappen naar een systeem mét verlegging van BTW. Vanwege de verlegging van de BTW bij invoer in België, ontstaat er een concurrentievoordeel bij invoer via België (en Nederland) ten opzichte van andere EU-lidstaten.
Ook indien de eindbestemming van de goederen niet gekend is op het moment van invoer kan er door koppeling tussen de Vergunning 'ET14000' en het proces fiscale vertegenwoordiging ingevoerd worden met verlegging van BTW. Hierdoor wordt het distributieproces vanuit België van vrije goederen mogelijk, mits het bijhouden van een voorraadadministratie voor BTW-technische afhandeling. Dit proces betreft een nieuwe regeling sinds 4 juli 2013, en deze dienstverlening kan enkel worden verleend mits goede afspraken. Onze medewerkers vertellen u hier graag meer over.

Hoe werkt de BTW

Kijk naar de animatie over: Hoe werkt de BTW?

» Lees verder

Directe BTW-registratie

BTW-registratie is in de Europese handel geregeld nodig.

» Lees verder