Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Borgstelling NCTS

Printvriendelijke versie

Als douanegoederen onder dekking van een Transit-aangifte door de EU worden vervoerd, zijn over deze goederen mogelijk invoerrecht en andere belastingen verschuldigd. De douane zal belastingen navorderen als de goederen geen nieuwe douanebestemming hebben gekregen en de Transit-aangifte dus niet gezuiverd is. De douane gaat er dan van uit dat de goederen illegaal in het vrije verkeer zijn terecht gekomen. Voor de inning van deze niet betaalde rechten wil de douane een zekerheid. In de Transit-aangifte dient de douane-expediteur aan te geven wat de waarde van de goederen is en wat de mogelijk verschuldigde belasting is. Dit wordt door Transit geregistreerd. Telkens als een aangifte wordt opgemaakt wordt een bedrag bijgeboekt en als een aangifte is gezuiverd, wordt het bedrag weer afgeboekt. Het is dus zaak dat bewaakt wordt dat de Transit-aangiftes snel worden gezuiverd. De bedragen die met de zekerheidsstelling bij Transit gemoeid kunnen zijn, kunnen zeer hoog zijn, omdat ook over de mogelijk verschuldigde BTW zekerheid moet worden gesteld. Daar staat tegenover dat de zekerheid tot 30% gematigd kan worden. Maar zelfs dan is er nog sprake van zeer hoge zekerheidstellingen. Omdat lang niet alle aangiftes in een keer niet gezuiverd zullen worden is een zekerheidsstelling van 30% nog aan de hoge kant.

Sommige goederen zijn echter uitgesloten van de matiging van 30%. Het betreft fraudegevoelige goederen met extreem hoge belastingen zoals tabak, sigaretten, sterke drank, bepaalde landbouwgoederen, etc. Voor deze goederen moet een 100% borgstelling bij douanevervoer beschikbaar zijn. Het transport van dit soort douanegoederen moet bovendien met aanvullende logistieke en fysieke waarborgen worden uitgevoerd.

BTW bij invoer

Bij invoer van alle goederen wordt BTW geheven. Hoe werkt dat?

» Lees verder

Export Controle Systeem

In het Export Controle Systeem moeten drie samenhangende meldingen worden gedaan.

» Lees verder