Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

AEO veranderingen in DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Wat betreft de Authorised Economic Operator (AEO) veranderen er per 1 mei 2016 als gevolg van de invoering van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken:

  • Voor potentiële én bestaande douaneschulden kan de zekerheid worden verlaagd.

DWU bepaalt dat AEO-vergunninghouders lagere zekerheden hoeven te stellen voor potentële en bestaande douaneschulden.

  • Nieuwe bepalingen en eisen met betrekking tot AEO-vergunning

In plaats van een AEO-certificaat zal vanaf 1 mei sprake zijn van een AEO-vergunning. Voor alle huidige AEO-certificaathouders vindt een herbeoordeling aan de hand van de nieuwe eisen plaats voor 1 mei 2019.

Voor verkrijging van een AEO-vergunning geldt een aantal andere eisen dan voor de huidige AEO-certificaten:

  1. Er wordt een nieuw compliance criterium geïntroduceerd: de aanvrager mag geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften op zijn naam hebben en er mag geen sprake zijn van een strafblad met zware misdrijven in verband met de economische activiteit van de aanvrager.
  2. Een deugdelijke handels – en vervoersadministratie wordt vereist. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij zijn handelingen en de goederenstroom goed onder controle heeft door middel van een handels- en (indien van toepassing) vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt.
  3. Opleidingseisen, kwalificaties met betrekking tot vakbekwaamheid veranderen. Dit betekent dat de persoon die verantwoordelijk is voor de douanezaken ten minste 3 jaar praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties (kennis door opleiding) op douanegebied moet hebben. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een externe contractant in het bezit van een AEO-C vergunning (zoals Maco Customs Service) wordt ook aan het opleidingscriterium voldaan.

 

Foutmeldingen in AGS

...

» Lees verder

Tariefinlichtingen en oorsprongsveranderingen in DWU / UCC

De belangrijkste veranderingen op het gebied van tariefinlichtingen en oorsprong door de komst va...

» Lees verder