Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnssoftware

Uw accijnsadministratie efficiënt en compliant online verwerken? Maco heeft de oplossing.
 

Meer weten?

Binnen 24 uur een antwoord.
Printvriendelijke versie

Het belangrijkste aspect binnen de accijnsdienstverlening is om een transparant overzicht te creëren over de verschillende goederenstromen, de verschillende vergunningen met bijhorende administratieve vereisten en de te houden voorraadadministratie. Dit omwille van de verschillende elektronische modules waarvan gebruik gemaakt kan worden en de algemene opzet rond de accijnsdienstverlening waarbij de nadruk meer wordt gelegd op controle van de administratieve processen (en niet zozeer op fysieke controle van de goederen). Hiervoor is een goede samenwerking vereist tussen de opdrachtgever (of verkoper), de accijnsdienstverlener en de accijnsdiensten binnen België. De Nationale accijnsdiensten geven de accijnsdienstverleners bij toekenning van een accijnsvergunning een concrete procedurebeschrijving via dewelke nauwkeurig gewerkt moet worden.

Maco Customs Service heeft deze officiële procedures vorm gegeven in een web-based accijnsmodule om ook op het administratieve en controlerende aspect een efficiëntieslag te slaan door middel van automatisering. Dit voor de vergunningen waarover Maco Customs Service beschikt: alcoholhoudende dranken en niet-alcoholische dranken. Binnen de accijnsmodule van Maco wordt de voorraadadministratie automatisch vergunning-, klant- en productspecifiek gevoerd en kunnen (grote) databestanden over diverse zendingen/productgroepen ingelezen en/of automatisch gedownload worden. Hierdoor is Maco Customs Service in staat om ook voor de meest uitgebreide en complexe accijnsstromen op relatief korte werktijd een praktische oplossing te bieden aan de klant.

Iedere klant beschikt over een unieke inlog op de accijnsmodule zodat de klantspecifieke bewegingen (en historiek) op ieder moment voor hen opvolgbaar blijven. De accijnsdiensten beschikken over een algemene inkijklicentie in onze accijnsmodule zodat zij op ieder ogenblik de nodige informatie over een zending kunnen terugvinden. Compliance en volledige openheid op het gebied van de accijnsstromen en accijnsdienstverlening staat prioritair aangeschreven bij Maco Customs Service, hetgeen we trachten te optimaliseren met de uitbouw van een dergelijke accijnsmodule.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden die Maco Customs Service u kan bieden, kunt u contact opnemen met ons kantoor in Antwerpen via telefoonnummer (+32) (0)3206 5160 of via antwerpen@macobelgium.be.


EMCS

EMCS is een automatiseringssysteem van de Europese Unie specifiek voor accijnsgoederen.

» Lees verder

Accijns

De overheid belast zaken die leuk en lekker zijn met accijns!

» Lees verder