Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnsdienstverlening

Printvriendelijke versie

Enkel vergunninghouders voor accijnsdoeleinden kunnen accijnsbewegingen (binnen de Europese Unie) in behandeling nemen en verwerken.

Een accijnsvergunning kan zijn:

  • Belastingentrepot / accijnsinrichting
  • Geregistreerd geadresseerde
  • Fiscaal vertegenwoordiger accijns inzake afstandverkopen

Houders van een accijnsinrichting (Nationale accijnsproducten) beheren een fysieke voorraad, waarbij iedere in- en uitslag van goederen onmiddellijk geadministreerd dient te worden in de achterliggende voorraadregistratie (op basis van handelsfactuur) van de vergunning. De Belgische verbruiksaangifte kan gegroepeerd worden op wekelijkse basis, waarbij de accijnzen uiterlijk de donderdag volgend op de week van uitslag voldaan moeten worden.

Houders van een vergunning geregistreerd geadresseerde kunnen communautaire accijnsgoederen in ontvangst nemen. Het achterliggende controletraject voor overvoer dient te gebeuren in EMCS door middel van e-AD documentatie. Bij ontvangst van de goederen wordt eveneens een inslag gemaakt in de achterliggende voorraadadministratie (op basis van e-AD) van de vergunning. De Belgische verbruiksaangifte kan gegroepeerd worden op wekelijkse basis, waarbij de accijnzen uiterlijk de donderdag volgend op de week van uitslag voldaan moeten worden.

Aan de toekenning van een vergunning fiscaal vertegenwoordiger inzake afstandverkopen zijn zeer specifieke voorwaarden gekoppeld. Zo kan de vertegenwoordiger enkel optreden voor ondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie. Bovendien betreft de handelstransacties enkel een verkoop van veraccijnsde, communautaire accijnsgoederen rechtstreeks aan Belgische particuliere eindconsumenten en worden de goederen direct geleverd van de vertegenwoordigde ondernemingen aan de Belgische particuliere eindconsumenten. De levering van de goederen is voor rekening van (of wordt geregeld door) de vertegenwoordigde onderneming.

Algemeen wordt op deze accijnsbewegingen enkel een administratieve controle toegepast gezien de gecompliceerde achterliggende processen en bepalingen, maar de accijnsdiensten hebben steeds het recht om ook een fysieke inspectie over de goederen uit te voeren.

Maco Customs Service Belgium BVBA beschikt over de nodige vaktechnische kennis om u te kunnen assisteren in de opzet en de operationele werkzaamheden van uw specifieke transacties op accijnsgebied. Ook op gebied van e-commerce hebben wij de mogelijkheden om alles correct te verwerken binnen het wettelijk kader op accijnsgebied!

Maco Customs Service Belgium BVBA beschikt over de volgende accijnsvergunningen:

  • Geregistreerd Geadresseerde (alcoholhoudende dranken)
  • Accijnsinrichting
  • Koffie (incl. extracten)
  • Niet-alcoholische dranken
  • Fiscaal vertegenwoordiger inzake afstandverkopen

(Gekoppeld aan specifiek vertegenwoordigde op economische noodzaak)

Maco Customs Service Belgium BVBA is momenteel gemachtigd deze accijnsgoederen/-producten te behandelen.

 

De missie van Maco

Maco werkt volgens een duidelijke missie voor U.

» Lees verder

Accijns: wat & waarom?

Accijnzen vormen een specialisatie binnen de douanerie. Maco legt u uit hoe het werkt.

» Lees verder