Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijns: wat & waarom?

Accijns is een vorm van indirecte belasting die door de Nationale overheden wordt aangerekend op het verbruik van bepaalde specifieke producten met als doelstelling om het gebruik van deze producten te ontmoedigen en een bijkomende bron van inkomsten te verschaffen aan de staat.

In praktijk moet wel aangemerkt worden dat het morele aspect (ontmoediging van verbruik door accijns) weinig invloed ondervindt van de prijselasticiteit van deze producten. Zo wordt er bijvoorbeeld niet minder met de auto gereden als de accijns op benzine stijgt en ook een stijging van de accijns op tabak vertoont weinig invloed op de eigenlijke verkoop van tabakswaren.

Leest u op deze pagina's verder over hoe accijns werkt, over welke goederen accijns betaald dient te worden, hoe de aanlevering van accijnsgoederen werkt, wat Maco voor u kan betekenen, de geldende accijnstarieven, EMCS en de door Maco ontwikkelde accijnsmodule.

 

Accijns: hoe & welke produkten?

Er zijn verschillende accijnsproducten.

» Lees verder

Transitveranderingen in DWU / UCC

De belangrijkste wijzigingen op transitgebied als gevolg van het nieuwe DWU.

» Lees verder