Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijns: hoe & welke produkten?

Printvriendelijke versie

Accijns dient steeds betaald te worden in het land/de EU lidstaat waar de goederen uiteindelijk worden verbruikt. Omwille van deze reden is het dus belangrijk om te weten welke goederen vallen onder de accijnsplicht te België. Voor een actueel overzicht van de geldende accijnstarieven, klikt u hier.

Het verbruik van een aantal goederen is voor gans de Europese Unie (in iedere lidstaat) geharmoniseerd. Deze goederen noemen we communautaire accijnsgoederen en omvatten:

  • Energieproducten (incl. elektriciteit)
  • Tabakswaren
  • Alcohol (incl. alcoholhoudende dranken)

Op de communautaire accijnsgoederen wordt te België (gewone) accijns aangerekend die bestemd is voor de BLEU (Belgisch-Luxemburgse Unie), maar eveneens bijzondere accijns waarvan de opbrengst uitsluitend voor de Belgische staatskas is bestemd.

Naast de geharmoniseerde accijnsgoederen is iedere lidstaat van de Europese Unie vrij om ook accijns te gaan berekenen op het verbruik van andere producten.

Deze categorie van producten wordt Nationale accijnsproducten genoemd en omvat voor België:

  • Koffie (incl. extracten)
  • Alcoholvrije dranken (vb. water, frisdrank, vruchtensap, thee,…)

Op de Nationale accijnsproducten wordt een (gewone) accijns aangerekend die uitsluitend bestemd is voor de Belgische staatskas.

Voor verbruik of gebruik van één van bovenstaande producten te België is het mogelijk dat de producten vervaardigd zijn in België, afkomstig zijn vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd worden vanuit een ‘derde land’. Afhankelijk van het voortraject over de goederen en de precieze aard (Communautaire accijnsgoederen of Nationale accijnsproducten) zijn er specifieke accijnsprocedures die gevolgd moeten worden voor de overvoer van de goederen en de betaling van de accijnzen te België.

Accijnssoftware

Maco Customs Service heeft een unieke tool om eenvoudig uw accijnsadministratie te automatiseren....

» Lees verder

Accijnsdienstverlening

Maco biedt ook gespecialiseerde accijnsdienstverlening aan.

» Lees verder