Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijns

Printvriendelijke versie

De overheid belast enkele goederen met accijns. Dit zijn meestal goederen waarvan de prijselasticiteit gering is. Dat wil zeggen, ook al wordt het produkt duurder, er wordt maar weinig minder van gekocht. Als voorbeeld: ook al stijgt de accijns op benzine, er wordt weinig minder gereden. Maar met accijns treedt de overheid ook moraliserend op.  Roken is ongezond en daarom is er een zware accijns op tabak. Hetzelfde geldt voor alcohol. Maar accijns is ook een cultureel bepaalde belasting. In Frankrijk is er bijvoorbeeld geen wijnaccijns. In België is de accijns op benzine lager dan in Nederland.

Accijnzen zijn in de Europese Unie nationale belastingen. Toch mag de accijnsheffing niet leiden tot grenscontroles. Voor sommige produkten leidt dit niet tot problemen. Zo is de handel in brandstoffen redelijk overzichtelijk en voor de overheid goed te controleren. Voor particulieren kan de inkoop van accijnsproducten in een andere lidstaat extra voordeel bieden. De accijns op benzine is in België lager dan in Nederland, hetgeen tot kooptoerisme leidt in de grensstreek. De Nederlandse overheid kan de accijns op brandstoffen niet eindeloos verhogen, omdat anders het verschil voor de consument in de grensstreek zo groot wordt dat deze in België gaat tanken waardoor opbrengsten in Nederland worden misgelopen. Zo is er dus vaak over en weer kooptoerisme van particulieren in een grensstreek.

De controle op de handel van particulieren in accijnsproducten door de douane is moeilijk. Zo mag je niet zonder meer als particulier accijnsvrije wijn kopen in Frankrijk en die hier verder verkopen. Je mag alleen voor je eigen gebruik uit Frankrijk wijn meenemen. Maar wanneer handelt een particulier voor eigen rekening en wanneer als ondernemer? Als iemand per dag een fles wijn drinkt en in één keer een jaar voorraad in Frankrijk gaat halen, is dat dan strafbaar? Als ook wat flessen worden meegebracht voor familie en vrienden, mag dat dan? Hoe moet een en ander worden aangetoond?

Let op, bij de invoer van accijnsproducten uit landen buiten de EU, gelden strikte normen.

De douane houdt toezicht op de controle en heffing van de accijns in België. Bij de douane zijn er speciale teams die toezien op de juiste toepassing van de accijnswetgeving. In het algemeen is de controle op accijns zeer strikt en daarmee succesvol.

De missie van Maco

Maco werkt volgens een duidelijke missie voor U.

» Lees verder

Aanlevering van accijnsgoederen & soorten accijns

De aanlevering van accijnsgoederen kan op drie manieren plaatsvinden.

» Lees verder