Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Aanlevering van accijnsgoederen & soorten accijns

Printvriendelijke versie

In België onderscheiden we volgende accijnssoorten:

  • (gewone) accijns
  • bijzondere accijns
  • bijdrage op energie
  • controleretributie (o.a. voor huisbrandolie)

Het totaal van de bovenstaande categorieën geeft dan de totale accijnsbelasting. Naast de accijnzen dient er ook rekening te worden gehouden met mogelijke milieuheffing (o.a. belasting op wegwerptassen uit kunststof bestemd voor kleinhandel) en verpakkingsheffing (o.a. belasting op individuele drankverpakkingen).

De aanlevering van accijnsgoederen kan op drie manieren gebeuren: import vanuit een derde land, veraccijnsde levering en onveraccijnsde levering.

Import vanuit een derde land

Voorbeeld: een Belgisch restaurant koopt wijn aan in Argentinië.

Optie 1: bij aankomst in de Europese Unie (haven van Antwerpen) kan er door de douane-expediteur een aangifte gemaakt worden voor douanedoeleinden (op het Belgische BTW-nummer van het restaurant (importeur)), waarbij de Belgische accijnzen eveneens direct voldaan worden via dezelfde douaneaangifte.

Optie 2: het is ook mogelijk om de goederen op te slaan in een Belgisch belastingentrepot (na afwerking van de import voor douanedoeleinden) waarbij de accijnzen nog niet voldaan worden door middel van werking via een AGD-IMP(Accijns Geleidedocument bij import), gekoppeld aan inslag in de voorraadregistratie van het belastingentrepot.

Veraccijnsde levering

Dit houdt in dat de accijnzen over de goederen reeds werden betaald.

De aanlevering van veraccijnsde goederen (door middel van een VGD, Vereenvoudigd Geleide Document) vraagt enige voorbereiding alvorens de goederen kunnen worden overgebracht naar de lidstaat van bestemming. Vóór effectief vertrek van de goederen dient er een aanmelding te gebeuren bij de accijnsdiensten in de lidstaat van bestemming. Deze aanmelding dient te gebeuren op basis van de handelsfacturen over de te verwachten zending. Bij de accijnsdiensten in de lidstaat van bestemming wordt dan een berekening gemaakt over de te betalen verschuldigdheden bij verbruik van de goederen waarover de accijnsvertegenwoordiger een borgstelling dient te plaatsen. Dit proces gaat gekoppeld met de toekenning van een uniek referentienummer, dewelke vermeld dient te worden in Vak 6 van het uiteindelijke VGD. Na toekenning van dit referentienummer in de lidstaat van bestemming kan het VGD opgemaakt worden in de lidstaat van vertrek. Het VGD dient de goederen te begeleiden bij overvoer. Na fysieke aankomst van de goederen zal er een verbruiksdocument worden opgemaakt over de zending in de lidstaat van bestemming door de accijnsvertegenwoordiger. Als het verbruiksdocument is opgemaakt dient er nog een verzoek te worden gericht aan de accijnsdiensten om de geplaatste borgstelling in de lidstaat van bestemming opnieuw vrij te geven. Dit verzoek gebeurt middels voorlegging van de handelsfacturen, de verbruiksaangifte en het originele VGD. Het VGD wordt op de achterzijde afgetekend/afgestempeld door de accijnsdiensten in de lidstaat van bestemming en een origineel exemplaar wordt teruggestuurd naar de accijnsvertegenwoordiger in de lidstaat van vertrek, opdat een verzoek tot teruggave van de oorspronkelijk daar betaalde accijns kan plaatsvinden.

Voorbeeld 1: een Belgische bierbrouwer produceert 100 liter bier en betaalt hierop na productie meteen accijns aan de Belgische overheid. Nadien verkoopt de bierbrouwer deze 100 liter bier aan een café te België. Voor accijnsdoeleinden dient er geen verdere actie te worden ondernomen in België.

Voorbeeld 2: een Franse wijnboer produceert 100 liter wijn en betaalt hierop na productie meteen accijns aan de Franse overheid. Nadien verkoopt de wijnboer deze 100 liter wijn echter aan een Belgisch restaurant. De overvoer van deze goederen dient te gebeuren onder dekking van een VGD (zie bovenstaande procedure). Voor accijnsdoeleinden dient er actie te worden ondernomen in België waar de goederen zullen worden verbruikt. Na betaling van de accijns in België kan de Franse wijnboer dan een verzoek tot terugbetaling indienen te Frankrijk voor de ‘dubbele’ afdracht van de accijnzen te Frankrijk.

Onveraccijnsde levering

Dit houdt in dat de accijnzen over de goederen nog moeten worden betaald.

Voorbeeld 1: een Franse wijnboer produceert 100 liter wijn en verkoopt deze direct aan een Belgisch restaurant zonder accijns te betalen aan de Franse overheid. Voor accijnsdoeleinden dient er actie te worden ondernomen in België waar de goederen zullen worden verbruikt.

Voorbeeld 2: een Nederlandse koffiedistributeur levert koffie vanuit Nederland aan een Belgische taverne. Gezien koffie in Nederland geen accijnsproduct is zal er geen accijns afgedragen zijn te Nederland. Voor accijnsdoeleinden dient er actie te worden ondernomen in België waar de goederen wel accijnsplichtig zijn en uiteindelijk zullen worden verbruikt.

Welke goederen zijn gebonden aan betaling van accijns?

Accijns: hoe & welke produkten?

Er zijn verschillende accijnsproducten.

» Lees verder

EMCS

EMCS is een automatiseringssysteem van de Europese Unie specifiek voor accijnsgoederen.

» Lees verder