Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Aangifteprocedure België

Aangiftes ten invoer kunnen overal in België worden gemaakt zodat ze parallel lopen aan uw logistieke proces. Hiermee spaart u kosten. Maco weet hoe.

Inklaringskosten besparen

Maco weet hoe.
Printvriendelijke versie

België is onderverdeeld in verschillende douanedistricten, met elk hun eigen douanediensten die verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking van de douanedocumenten. Door het proces 'Centralised Clearance' is het mogelijk om aangiftes op te maken over de verschillende districten heen. Hierbij dient wel steeds met een aantal vereisten rekening te worden gehouden:

  • eventuele verkregen vereenvoudigingen in het aangifteproces
  • vertegenwoordiging bij eventuele douanecontrole
  • andere bestaande vergunningen:
    o.a. toegelaten los- en laadplaats (mogelijkheid tot aangifte en verificatie op locatie)
  • afspraken met de lokale douanediensten

Iedere goederenstroom heeft zijn eigen specifieke kenmerken en dient gedetailleerd bekeken te worden om een douaneproces te bekomen dat aansluit bij uw logisitiek traject.

Zo kan Maco u steeds van dienst zijn in:

  • Antwerpen
  • Zeebrugge
  • Zaventem (luchthaven Brucargo)
  • Deurne (luchthaven)

Aangegeven plaats

De douane in België is over het algemeen genomen niet mobiel. Dit houdt in dat verificaties dienen te gebeuren op de daarvoor voorziene locaties. Ieder douanedistrict heeft zijn eigen locaties ingericht waar douanegoederen dienen te worden aangeboden in geval van controle. Mits aanvraag tot bepaalde vergunningen kan er toestemming worden bekomen voor verificatie op de door  u bepaalde locatie.

Aangiftetaal

Invoerangiftes wordt voor meer dan 90% in Nederland gemaakt door (douane-)expediteurs. Zij moeten beschikken over de relevante gegevens voor de aangifte, die voornamelijk op de factuur te vinden zijn.  Aan de hand van deze gegevens maakt de declarant de aangifte.  Hij vertaalt als het ware de 'taal' van de handel, die gebruikt wordt op de factuur, naar de 'taal' van de douane die gebruikt moet worden in de aangifte.  De declarant kent precies alle codes en procedures die voor de douaneaangifte nodig zijn.

Voorafgaande regeling

Aan de invoeraangifte gaat altijd een andere regeling vooraf.  Dit kan zijn een transportaangifte waarmee de goederen naar de plaats van de aangifte werden vervoerd, of een entrepot opslag als de goederen een tijdje in opslag zijn geweest.  Die voorafgaande regeling moet altijd nauwkeurig aansluiten aan de invoeraangifte. Dit is met name ook van belang omdat de aansprakelijkheid van de voorafgaande regeling correct moet worden beëindigd en overgedragen naar de opvolgende regeling, de invoeraangifte.  De douanedienstverlener brengt zijn opdrachtgever meestal een bedrag in rekening voor de invoeraangifte en daarnaast een bedrag voor het beëindigen van de voorafgaande regeling.

Belastingadviseur en meer

De (douane-)expediteur die uw invoeraangifte verzorgt treedt hierbij in principe op als uw belastingadviseur. Eigenlijk is de combinatie van een transporteur en een belastingadviseur vreemd, maar omdat de belastingaangifte gekoppeld is aan het logistieke proces is dit zo gegroeid. Maar uw (douane-)expediteur doet meer. Hij neemt ook nog de verantwoording op zich om eventuele belastingen aan de douane af te dragen en aan u in rekening te brengen.  Eigenlijk is dat een vreemde constructie.  Maar de douane vindt het maar wat handig dat ze te maken heeft met een relatief overzichtelijke groep van deskundige dienstverleners die kennis van zaken hebben en niet met allerlei importeurs. Maar besef wel dat u als importeur altijd uiteindelijk mede-aansprakelijk bent. Het is zus zaak de aangiftes die voor u gemaakt worden kritisch te beoordelen of ze wel correct zijn. Bovendien is het aanleveren van correcte en volledige informatie cruciaal om een juiste aangifte op te kunnen maken.

BTW bij invoer

Bij invoer van alle goederen wordt BTW geheven. Hoe werkt dat?

» Lees verder

Soort goederen

Alle goederen moeten voor de douane worden ingedeeld in het Geharmoniseerd Systeem.

» Lees verder